Na počátku llanvirnu došlo k rozsáhlé transgresi globálního významu. Značné rozšíření mořských uloženin v mediteránní provincii bylo doprovázeno nástupem facie černých břidlic, která v podstatě přetrvala až do konce berounu.Na území Prahy došlo k pozoruhodným změnám na rozhraní arenigu a llanvirnu; pražský arenig byl charakterizován přítomností mělkovodních uloženin s převahou lokálního materiálu v sedimentech, pomalou subsidencí pánve v jejím jihovýchodním křídle a nepřítomností uloženin v severozápadním křídle, a složitým předarenigským reliéfem. Naproti tomu se llanvirn vyznačuje rychlým prohlubováním pánve, takže jeho mocnost dosahuje patnácti až dvacetinásobku ve srovnání s předchozím arenigem, tj. 250 až 350 m. Kromě toho moře zaplavilo četná, předtím vynořená území. Tyto významné paleogeografické změny též umožnily imigraci bohatě rozrůzněné bentické a pelagické fauny. V šáreckém souvrství je fauna známa především z křemitých konkrecí. Zastoupeny jsou různé ekologické typy organizmů; v sedimentech na dně žijícími elementy jsou někteří mlži a lingulidní ramenonožci, sesilní bentos je zastoupen orthidními ramenonožci rodu Eurothisina, cystoidy Archaeocystites, Pyrocystites a Balanocystites; k epibentickým organizmům náleží někteří mlži, četní hyoliti, gastropodi, karpoidi rodůLagynocystites, Mitrocystites, Mitrocystella, dále nehojné hvězdice a hadice. K nektobentosu je řazena převážná část trilobitů, z nichž nejznámější jsou Megistapsis (Nerudapsis) aliena (Barr.), Asaphellus desideratus (Barr.), Ectillaenus katzeri (Barr.), E. sarkaensis (Nov.), Placoparia (Placoparia) barrandei Ptl.-Šn., Colpocoryphe bohemica Vaň., Ormathops atava (Barr.), Trinucleoides reussi (Barr.) a mnoho dalších. Pelagický způsob života je připisován cyclopygidním trilobitům, fylocaridním korýšům rodu Caryocaris (viz I. Chlupáč, 1970), dále hlavonožcům (např. roduBathmoceras), konuláriím a graptolitům.V llanvirnu dosáhla ordovická vulkanická činnost na území Prahy maxima. V jihovýchodním křídle pánve je vulkanická činnost doložena jen z bližšího okolí Úval v podobě hnědofialových vulkanoklastik ve svrchní části llanvirnu.
1
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one